2014 Mayıs İSG “C Sınıfı” Sınavı Soru ve Cevapları

2014 mayıs iş güvenliği soruları

Merhaba arkadaşlar, ÖSYM’nin yaptığı 2014 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavı sorularının bazılarını bularak düzenledik. Büyük bir bölümünü neredeyse elde etmiş bulunuyoruz. Tabi soruları bulup ve düzenlemede ki araştırmalarımız devam edecektir. Bütün soruları elde ettiğimizde yine bu başlık altında bulabileceksiniz. İnşallah 27 Aralık 2014 tarihinde yapılan sınavı kazanacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.

-SORULAR-

1.İnsan beden ölçüleri ile ilgilenen bilim hangisidir? 

a.      Ergonomi
b.      Antropoloji
c.      Antropometri
d.      Fizyoloji
e.      Filoloji

2.    OSGB lerin belgelerinin askıya alınması gereken ceza puanı kaçtır ? 

a.      100
b.      150
c.      200
d.      300
e.       250

3.    Tozla mücadele komisyonu yılda kaç kere toplanır? 

a.      1
b.      2
c.      3
d.      4
e.      5

4.    Kadınlar doğum öncesi kaç haftaya kadar doktor uygun görürse çalışabilir? 

a.      6
b.      4
c.      3
d.      2
e.      1

5.    Yeraltı madenlerde kullanılan patlayıcı maddeleri depolanma sıcaklı karalıkları nedir? 

a.      10-30 °C
b.      5-20 °C
c.      0-30 °C
d.      8-30°C
e.      5-15 °C

6.    Desibel sesin hangi özelliğini ölçen birimdir? 

a.      şiddet
b.      enerji
c.      güç
d.      frekans
e.      hız

7. Köpükle söndürmeye en uygun yangın türü hangisidir? 

a.      kömür yangını
b.      benzin yangın
c.      gaz yangını
d.      metal yangını

8.Kazanların üzerinde olması gerekmeyen bilgi nedir?  

a.      Kütlesi
b.      Numarası
c.      Çalışma basıncı
d.      İmal yılı
e.      Üreticinin adı

9.işe girişte deneme süresi en fazla ne kadar olabilir? 

a.     6 ay
b.     2 ay
c.     4 ay
d.     1 ay

10.Aşağıdakilerden hangileri kimyasal risk etmenlerinden değildir ? 

a.      Sodyum hidroksit=tahriş edici
b.      Pamuk tozu =inorganik
c.      Tüy=inert
d.      Polen=alerji
e.      Demir tozu=organik

11.İçinde 4,000 kişinin çalıştığı az tehlikeli iş yerinde tam zamanlı kaç İSG uzmanı çalışır? 

a.      2
b.      4
c.      6
d.      1
e.      3

12.Çalışma yaşı 10 olması durumunu hekim ile saptanması ilk İSG hangi ülkede yapılmıştır? 

a.       Amerika
b.      İngiltere
c.      Almanya
d.      Fransa
e.      Avusturalya

13.Tehlikeli sınıf işyeri için risk değerlendirmesi kaç yılda bir yapılır? 

a.      2
b.      4
c.      6
d.      8
e.      10

14.Hangisi hidrojen gazının özelliklerinden değildir? 

a.      Zehirsizdir
b.      havadan hafiftir
c.      sarımsak kokusu
d.      Yanıcıdır
e.      Renksiz

15.Aşağıdakilerden hangisi insanın duyulabilir ses aralığında değildir? 

a.      30
b.      1,000
c.      500
d.      8,000
e.      80,000

16.İş sağlığı güvenliği kurulları ayda kaç keztoplanır ? 

a.     1
b.     2
c.     3
d.     4
e.     5
17.Hangisi meslek hastalıkları gruplamasında yoktur? 

a.      fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları,
b.      mesleki kanserler,
c.      mesleki deri hastalıkları ,
d.      bulaşıcı mesleki hastalıkları,
e.      kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları

18.Çok buğu oluşan iş yerlerinde en fazla sıcaklık kaç derece olmalıdır? 

a.      10
b.      20
c.      30
d.      40
e.      15

19. 1982 anayasasında çalışma hayati koruma altına alınmayan kesim hangisidir?  

a.      dullar
b.      çocuklar
c.      mental yetersizliği olanlar
d.      fiziksel yetersiliği olanlar
e.      kadınlar

20.inşaat iskelelerinin periyodik kontrolünü kim yapar?  

a.      Makine teknikeri
b.      Jeoloji mühendisi,
c.      Gemi inşaat mühendisi
d.      Jeofizik mühendisi
e.      Elektrik mühendisi

21.Sürekli iş göremezlik ödeneği alabilmek için mesleki çalışma gücü kaybı hangi orandan az olmamalıdır?

a.     %10
b.     %40
c.     %60
d.     %30
e.     %20

22.İş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin hangisi ana bölümlerinden değildir?

a.      Acil tıbbi müdahale
b.      İşverenin sorumluluk ve yükümlülükleri
c.      Ortam gözetimi
d.      Risk değerlendirmesi
e.      Acil Durum Eylem Planı

23. İnşaat alanında görevli olmayan kişilerin iş makinesinin üzerine binmemesi kimin görevidir.?

a. isg uzmanı
b. güvenlik elemanı
c. operatör
d. işyeri sahibi
e. polis

24.Gece çalışması için sağlık muayenesini aşağıdakilerden hangisi yapamaz.?

a.     Aile hekimi
b.     Özel hastane
c.     Meslek hastanesi
d.     Devlet hastanesi
e.     İşyeri hemşiresi

25.KKD Yüzve göz koruma gözlüğü aşağıdaki çalışmalardan hangilerinde kullanılmak zorunda değildir.

a.     Kumlama
b.     Mezbahane
c.     Kaba toz işyeri
d.     Püskürtme beton işi
e.     Kaynak, zımpara işleri

26.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.     Asitler ve bazlar kimyasaldır
b.     Çözücüler kimyasaldır
c.     Sıcaklık fizikseldir
d.     Radyasyon kimyasaldır

27.Vücut titreşimi için günlük 8 saatlik maruziyet eylem değeri nedir?

a.     0.5
b.     2.5
c.     1.15
d.     5
e.     6

28. 101-500 kisi arası çalışanı olan is yerinde kaç çalışan temsilcisi olur? 

a.      1
b.      2
c.      3
d.      4
e.      5

29.Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

a.     Ortamda bulunan tozun çeşidi,
b.     Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,
c.     Toz ölçüm sonuçları,
d.     Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.
e.     Tozun özgül ağırlığı

30.İşyerlerinde İSG kurulu tarafından asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği hizmetinde görevlendirilenlere ne ad verilir?

a.     İlk yardım
b.     Yangınla mücadele
c.     Kurtarma
d.     Destek elemanı
e.      İş Veren Vekili

31. Kaldırma araçlarında operatör hangi durumlarda aracın başında olmalıdır?

I. yük kaldırırken

II. yük indirirken

III. yük askıdayken

a. I
b. II
c. III
d. I ve II
e. Hepsi

 

 CEVAPLAR


 

1-C 2-C 3-B 4-C 5-D 6-A 7-B 8-A 9-B 10-C 11-A 12-B 13-B 14-C 15-E 16-A 17-B 18-C 19-A 20-A 21-A 22-A 23-C 24-E
25-B 26-D 27-A 28-C 29-E 30-D 31-E


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.