2017 Güncel İSG Hap Bilgiler

 • Tek çalışanı da olsa, Az Tehlikeli İşler için uygulama 1 Temmuz 2017 ye ertelenmiştir.
 • Diğer sağlık Personeli çalışma yükümlülüğü 10 ve daha fazla çalışanı olan Çok Tehlikeli İşlerde zorunludur.
 • Diğer Sağlık Personeli Kapsamına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ve Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler girmektedir.
 • Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
 • OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi); Kamu kurum ve kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimleri ifade eder.
 • OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için TAM SÜRELİ iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;
  • İşyeri hekimi
  • İş güvenliği uzmanı
  • Diğer sağlık Personeli istihdamı ZORUNLUDUR
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az B sınıfı ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az C sınıfı iş güvenliği belgesi uzmanlığı belgesine sahip olanlar çalıştırılacak veya görevlendirilecektir.
 • Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması YETERLİDİR.
 • Tehlike sınıfına bakılmaksızın, 50 ve üzeri işçi çalıştıran tüm ÖZEL SEKTÖR işyerleri ile , 50 den az işçi çalıştıran (bir kişi bile olsa) ÖZEL SEKTÖR işyerlerinden TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer alan işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi  çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğine ilişkin Tehlike sınıflaması (Yapılan işe göre hangi gruba girdiği) NACE kodları ile belirlenmiştir.
 • 10-49 çalışanı olan Çok tehlikeli  işyerlerinde , Diğer Sağlık Personeli Ayda Çalışan başına en az 10 dakika
 • 50-249 çalışanı olan Çok Tehlikeli işyerlerinde Diğer sağlık Personeli Ayda Çalışan başına en az 15 dakika
 • 250 nin üzerinde çalışanı olan Çok Tehlikeli işyerlerinde  Diğer sağlık Personeli çalışma süresi ayda Çalışan başına en az  20 dakika
 • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken işyerlerinde işverenin, İşyeri sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) kurması ZORUNLUDUR. Bu kapsamdaki işyerleri;
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve Daha fazla çalışanı olan işyerleri
  • Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri
  • Çok Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri
 • 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan daha fazla süren SÜREKLİ işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturması zorunludur. İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu HER BİR İŞYERİNDE ayrı ayrı iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması gerekir.
 • İş sağlığı ve Güvenliği Kuruluna iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi de katılır.
 • İşverenler, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazılması için, işyerlerinde Seri Numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş, her işyeri için ayrı olan bir ONAYLI DEFTER (İş sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Tavsiye Defteri) bulundurulması zorunludur.
 • ONAYLI DEFTER kullanmaya başlamadan önce, işyerinin bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya Noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanması gerekmektedir.
 • Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır.
 • Onaylı deftere iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
 • Onaylı defterin asıl sureti İşveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır.
 • Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.
 • Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

One thought on “2017 Güncel İSG Hap Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.