Her gün 3 Soru – Coğrafya

Merhaba arkadaşlar, sitemizde yeni bir akım başlattık. Her gün 3 soru soracağız ve cevaplarını da sizlerle paylaşacağız. Bu akıma sizde katılmak istiyorsanız, sitemizi günlük takip edebilir hatta iletişim bölümümüzden bize soru gönderebilirsiniz. Yep yeni ve güncel sorular sizleri bekliyor. Unutmayın HER GÜN bu başlık altında 3 SORU BULACAKSINIZ.

1. Aşağıdaki bitkilerden hangisinin yetiştirilmesinde hem matematik konumun hem de özel konumun etkili olduğu söylenebilir?
a) portakal b) zeytin c) incir d) muz e) kivi

2.Aşağıdaki enerji santrallerinden hangilerinde kullanılan kaynağın yöre dışından temin edildiği söylenebilir?
a) hamitabat – alaçatı
b) karakaya – sarayköy
c) ovaakça – bandırma
d) afşin – elbistan
e) çatalağzı – soma

3.Türkiye’de yağışın dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu söylenemez ?
a) yükselti
b) dağların uzanış yönü
c) hava kütlelerin yönü
d) denizden uzaklık
e) ormanların dağılışı

CEVAPLAR—> 1.D / 2. C /3.E

1. Türkiye de kuzeyden güneye doğru giden bir gözlemci aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez?

a) bitkilerin yapraklarının boyutlarının değiştiğini
b) gece ile gündüz süresi arasındaki zaman farkının azaldığını
c) çizgisel hızın arttığını
d) güneşin doğuş saatinin değiştiğini
e) kalıcı kar sınırının azaldığını

2.Türkiye 26-45 doğu meridyenleri ve 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alır.
Türkiye ile ilgili hangisi bu bilgi ile açıklanamaz?

a)doğusu ile batısı arasında 1 saat 16 dakikalık zaman farkının bulunması
b)ekvataron kuzeyinde, greenwich’in doğusunda yer alması
c)yaz mevsiminde ortak saatin ileri alınması
d)kuzeyi ile güneyi arasında yaklaşık 666 km mesafe bulunması
e)güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açı ile gelmemesi

3. Taşeli ve Teke platolarında nüfus yoğunluğunun az olması; aşağıdaki durumlardan hangilerinin sonucudur?

1.geçirgenliği yüksek arazilerin geniş yer tutması
2.yazların sıcak kışların ılık geçmesi
3.yüzey şekillerinin engebeli olması
4.yer altı su rezervinin fazla olması

a)1ve2
b)1ve3
c)1ve4
d)2ve3
e)2ve4

 

 

CEVAPLAR-–> 1.E / 2. C / 3.B

1.Göç alma nedenleri göz önüne alındığında aşağıdaki illerden hangisinde nüfusun yıl içindeki değişim oranının daha fazla olması beklenir?

a)zonguldak b)gaziantep c)bursa d)muğla e)ankara

2.Aylin, İzmir basmane garından bindiği trenle uzun bir yolculuk yaptıktan sonra arkadaşı Lale’nin bulunduğu şehire ulaşmıştır. Aylin yolculuğu boyunca demir yolundan başka ulaşım türünden yararlanmamıştır.
Buna göre, Lale’nin yaşadığı şehir hangisi olabilir?

a)antalya b)adana c)trabzon d)çanakkale e)hakkari

3.Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının aşağıdaki illerden hangisinin sınırları içinden geçtiği söylenemez?

a) kars
b) yozgat
c) kayseri
d) erzincan
e) sivas

CEVAPLAR-–> 1.D / 2. B/3.B

 

1. Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın olarak görülür?

A)Doğu Afrika
B)Kuzey Amerika
C)Asya’nın batısı
D)Kuzeybatı Avrupa
E)Güney Amerika

2. Aşağıdakilerden hangisi Atmosferin özelliklerinden biri değildir?

A) Yukarıdan aşağıya doğru ısınır.
B) Gölge kısımların aydınlanmasını sağlar.
C) İklim olaylarının oluşmasını sağlar.
D) Ağır gazlar alt kısımlarda toplanmıştır.
E) Kutuplara doğru gidildikçe yoğunluğu artar..

3.Aşağıda verilen Yer profili üzerinde gösterilen Alize rüzgarlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dinamik Yüksek Basınç alanlarından Termik Alçak Basınç alanlarına doğru eserler.
B) Okyanus akıntılarını başlatırlar.
C) Dünya’nın günlük hareketinden dolayı sapmaya uğrarlar.
D) Sıcak kuşak karalarının batı kıyılarına yağış bırakırlar.
E) Etki alanı en geniş olan rüzgarlardır.

CEVAPLAR-–> 1.C / 2. A/3.D

 

1.Aşağıdaki göllerden hangisi volkanik set gölü sınıflandırmasına girer?
A) Van Gölü
B) Yedi Göller
C) Tuz Gölü
D) Ulubat Gölü
E) Abant Gölü

2. Aşağıdakilerden hangisi, sürekli rüzgarların oluşumu ve özellikleriyle ilgili değildir?
A) Yıl boyunca sürekli ve aynı yönde eserler
B) Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak her iki yarım kürede farklı yönlere saparlar
C) Ekvator ve kutuplardan esen rüzgarlar, ulaştıkları yerlerde sıcaklığı azaltırlar.
D) Alizeler en geniş alanlı sürekli rüzgarlardır.
E) Kutup rüzgarları ve Batı rüzgarları 60° enlemlerinde karşılaşırlar.

3. Coğrafi dağılış bakımından birbirine zıt olan ürün çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çay-pirinç
B) Buğday-şekerpancarı
C) Arpa-çavdar
D) Çay-pamuk
E) Zeytin-turunçgil

CEVAPLAR-–> 1.A / 2.C / 3.D

 

1.Bir yamaç boyunca yükseklere çıkıldıkça doğal bitki örtüsünün yukarıdaki şekildeki gibi kuşaklar oluşturmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış miktarı
B) Sıcaklığın değişmesi
C) Bakı durumu
D) Enlem farkı
E) Toprak türü

2. Bir kıtada aynı enlem üzerindeki doğu ve batı kıyıları arasında 10°C lik sıcaklık farkı ölçülmüştür.
Bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükselti
B) Okyanus akıntıları
C) Denizellik
D) Karasallık
E) Ekvator’a uzaklık

3. Doğu Karadeniz bölümünde tarım alanlarının dağınık olması, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Tarımsal üretimin az olmasına
B) Ulaşımın gelişememesine
C) Toplu yerleşmenin görülmesine
D) Makine kullanımının yaygınlaşmamasına
E) Ürün çeşidinin az olmasına

CEVAPLAR-–> 1.B / 2.B / 3.D

 

1.Aşağıdaki eşleştirilmiş bölgelerden hangisinde nüfus yoğunluğu ötekilerden fazladır?
A) Marmara-Ege
B) Karadeniz-İç Anadolu
C) Ege-Akdeniz
D) Marmara-Doğu Anadolu
E) İç Anadolu-Güneydoğu Anadolu

2. Yukarıda bir tarım ürününün bölgelere göre üretimdeki payları verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Buğday
B) Zeytin
C) Şekerpancarı
D) Turunçgiller
E) Fındık

3.Aşağıdakilerden hangisi bir yerde gece -gündüz süresini belirleyen temel etmendir?
A) İklim
B) Yer şekilleri
C) Yükselti
D) Enlem
E) Boylam

CEVAPLAR—> 1.A / 2.B / 3.D

 

1.Hollanda kıyılarının büyük bir bölümünün deniz seviyesinde veya deniz seviyesinin altında olması nedeniyle fırtınalar ve deniz seviyesindeki yükselmeler birleşince bölge kıyı taşkınları ve su erozyonu açısından hassas bir hâl almaktadır.
Bu durum, ülkede aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkıda bulunmamıştır?
A) Su baskınından korunma
B) Taşkın koruma sahaları yapımına
C) Nehir ve deniz dibi tarama çalışmalarına
D) Kara ve demir yolu ulaşımının gelişimine
E) Arazi ıslahı ve denizden toprak kazanmaya

 

2.Yukarıdaki şekilde Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırında meydana gelen değişiklik gösterilmiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yörüngenin elips şeklinde olması
B) Ekvator ile Ekliptik arasındaki açı
C) Günlük hareket
D) Yıllık hareket
E) Dünya’nın şekli

3.Aşağıdaki ülkelerden hangisi hem sermaye ve teknoloji hem de doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkelerden biridir?
A) Japonya
B) İsviçre
C) Nijerya
D) ABD
E) Suudi Arabistan

 

CEVAPLAR—> 1.D / 2.E / 3.D

 

1. Nem bir yerin aşırı ısınma ve aşırı soğumasını engeller, sıcaklık farklarını azaltır.

Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenmiş yerlerden hangisinde sıcaklık farkı en fazla olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

2. Dünya’nın şekline bağlı olarak Ekvator çevresinin sıcak, Kutuplar çevresinin soğuk olduğu düşünülürse ok yönünde esen rüzgarlar sıcaklığı nasıl etkiler?

1 2 3
A) Artırır Düşürür Artırır
B) Düşürür Artırır Düşürür
C) Düşürür Düşürür Artırır
D) Artırır Artırır Düşürür
E) Artırır Düşürür Düşürür

3. Aşağıdaki kentlerimizden hangisinde petrol arıtma rafinerisi yoktur?
A) Batman
B) Mersin
C) İzmir
D) İzmit
E) İstanbul

CEVAPLAR—> 1.B / 2.A / 3.E

 

1.Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşabilmesi için eğimin azalması gerekmektedir?
A)Çentik vadi
B)Menderes
C)Peribacası
D)Seki
E)Asılı vadi

2.ABD, Japonya, Hindistan gibi ülkelerde kasırgaların etkili olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük denizlere kıyıları olmaları
B) Yerşekillerinin sade olması
C) Büyük basınç farklarının oluşması
D) Tsunamilerin sık görülmesi
E) Bitki örtülerinin cılız olması

3.

Yukarıda bir bölgeye ait yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bu grafikten çıkarılacak bir sonuç değildir?
A) Kar yağışları ve don olayları görülmez.
B) Akarsuların taşıdıkları malzemenin boyutu yaz mevsiminde küçülür.
C) Sıcaklık farkı 20°C den azdır.
D) En çok yağışlı ve en sıcak mevsimler aynı değildir.
E) Yıllık yağış tutarı 1200 mm den fazladır.

CEVAPLAR—> 1.B / 2.C / 3.E

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.