Her gün 3 Soru – Kpss Eğitim Bilimleri

Merhaba arkadaşlar, sitemizde yeni bir akım başlattık. Her gün 3 soru soracağız ve cevaplarını da sizlerle paylaşacağız. Bu akıma sizde katılmak istiyorsanız, sitemizi günlük takip edebilir hatta iletişim bölümümüzden bize soru gönderebilirsiniz. Yep yeni ve  güncel sorular sizleri bekliyor. Unutmayın HER GÜN bu başlık altında 3 SORU BULACAKSINIZ. 

1. Hümanist yaklaşımın kavramlarından biri olan kendini kabul ile ilgili en yakından ilişkili olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a- Demokratik değerlere sahip olma
b- Engellenmeye dayanıklılık
c- Eleştiriye hoşgörü
d- Belirsizliğe dayanıklılık
e- İç tepkilerini kontrol edebilme

2. 8A Sınıfında yaptığı mesleki ilgi envanterlerinin sonuçlarını çözümleyen ve sonuçlarını öğrencilere ileten bir rehber öğretmen, hangi rehberlik görevini yerine getirmiş olur?

a- İzleme
b- Müşavirlik
c- Bireyi Tanıma
d- Konsültasyon
e- Yerleştirme

3. Dersten sıkılan bir öğrencinin, öğretmeninden sınıftan dışarı çıkmak için izin istemesi ve öğretmeninin de bu isteği kabul etmesi sonucunda öğrencinin gelecekte aynı isteği tekrarlama sıklığı artar.
Bu durum aşağıda verilen öğrenme kuramlarından hangisiyle açıklanabilir?

a- Sosyal öğrenme- dolaylı pekiştirme
b- Klasik koşullanma – garcia
c- Edimsel koşullanma – olumsuz pekiştirme
d- Edimsel koşullanma – olumlu pekiştirme
e- K
lasik koşullanma – genelleme

 

 

(Cevaplar--> C-B-C )

 

4. Hazırlanan bir testin kapsamının konu ve davranış ilişkilerini belirlemede aşağıdakilerden hangisinden faydalanılır?

a- Yıllık Plan
b- Konu analiz çizelgeleri
c- Belirtke tablosu
d- Ünite Planları
e- Ünite analiz tabloları

5. Ertesi gün gireceği önemli bir sınava çalışan Mert, dişi çok ağrıdığından dikkatini çalışmasına yoğunlaştıramamış ve sınavı kötü geçmiştir. Mert’in dişi çok ağrıdığından dikkatini derse verememesi öğrenme ile ilgili aşağıdaki faktörlerden  hangisiyle açıklanır?

a- Güdüleme
b- Örtük ve açık tekrar
c- Parçalara bölerek yada bütün olarak öğrenme
d- Genel uyarılmışlık düzeyi
e- Aralıklı yada toplu öğrenme

6. Bir ölçme aracına “objektif olma”  özelliğini veren temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a- Soru güçlülüğü
b- Uygulama şartları
c- Soru Tipi
d- Öğrenci özelliği
e- Puanlama biçimi

(Cevaplar--> C-D-E )

7. Öğrencilerin akademik tutumlarını öğrenmek isteyen bir rehber öğretmen hazırladığı tutum ölçeğine ilişkin aldığı uzman görüşleri sonucunda, maddelerin hepsinin akademik tutumu ölçen özellikte olduğunu gözlemlemiştir.
Buna göre rehber öğretmenin hazırladığı bu ölçme aracının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu söyleyebiliriz?

a- Yapı Geçerliği
b-Uygunluk Geçerliği
c- Kapsam Geçerliği
d- Tutarlılık
e- Uyum Geçerliliği

8. Ritmik dans grubunda dans eden Pelin, koreografiyi aklında tutmakta zorlanınca öğretmeninden yardım ister.Gösteri sırasında öğretmeni sağ elini kaldırırsa iki kez dönecek, sol elini kaldırırsa geriye doğru iki parende atacaktır. Öğretmeni başını eğip işaret verdiğinde ise Pelin’in parmak uçlarında dönerek 5 tur atması gerekecektir.
Öğretmeninin Pelin’e verdiği ipuçlarıyla gösterisine destek olması hangi pekiştirme örüntüsüne örnek olarak gösterilebilir?

a-katışık
b-çoklu
c-eş zamanlı
d-değişken oranlı
e-random

9. Okula yeni başlayan öğrenicilerin okula uyumlarını sağlamak aşağıdakilerin hangisinin öncelikli görevidir?

a- sınıf öğretmeni
b- okul rehber öğretmeni
c- okul müdürü
d- akran
e- veli

 

(Cevaplar--> A-B-A )

 

 

10. Vitrinde duran bibloyu almak için ağlayan bebeğe bakıcısı bibloyu verir. Bebek ağlamayı keser. Fakat artık bebek her şeyi ağlayarak istemeye başlar. Bakıcısı da her seferinde isteklerini hemen yerine getirir.

Çocuğun her şeyi ağlayarak istemeye başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
a- Ayırt etme
b- Olumsuz pekiştirme
c- Olumlu pekiştirme
d- Uyarıcı genellemesi
e- Bitişiklik

11. Ahmet öğretmen derste öğrencilerini heterojen gruplara ayırarak üst geçitleri kullanmayan kişilerin yaşadığı trafik kazasını metin halinde öğrencilere dağıtmıştır. Öğretmen, öğrencilerin metni olmasını istedikleri gibi tekrar oluşturmalarını istemiştir.
Ahmet öğretmenin öğrencilerine metin dağıtarak tekrar oluşturmalarını istemesi hangi tekniktir?
a-  Drama
b- örnek olay
c- takrir
d- panel
e- zıt panel

12. Öğrencilerin akademik tutumlarını öğrenmek isteyen bir rehber öğretmen hazırladığı tutum ölçeğine ilişkin aldığı uzman görüşleri sonucunda, maddelerin hepsinin akademik tutumu ölçen özellikte olduğunu gözlemlemiştir.
Buna göre rehber öğretmenin hazırladığı bu ölçme aracının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu söyleyebiliriz?
a- Yapı Geçerliği
b- Uygunluk Geçerliği
c- Kapsam Geçerliği
d- Tutarlılık
e- Uyum Geçerliliği

(Cevaplar--> C-B-A )

13. Bir alışveriş merkezi 250 Tl lik giyim alışverişlerinde müşterilerine 50 tl lik alışveriş çeki hediye etmektedir.Ancak müşteriler bu çeklerini bir sonraki alışverişlerinde ve en az 100 tl lik alışverişte kullanabilmektedir.
Alışveriş merkezlerinin müşterilerinin alışveriş yapma davranışlarındaki artış aşağıdaki pekiştirme tarifelerinin hangisinin sonucudur?
a- sabit oranlı
b- değişken oranlı
c- sabit aralıklı
d- katışık
e- rastgele (random)

14. Son zamanlarda pek çok süper market, alışveriş yapılmasını artırabilmek için müşterilerine 50 tl’ lik alışveriş yaptıklarında bazı ürünlerin fiyatında neredeyse yüzde elliye varan bir indirim uygulamaktadır.
Süpermarketlerin yaptığı bu indirim aşağıdaki pekiştirme uygulamalarından hangisiyle açıklanabilir?
a- olumlu pekiştirme
b- olumsuz pekiştirme
c- olumlu pekiştireç
d- simgesel ödül
e- ayrımlı pekiştirme

15. Yoldan geçerken köpek tarafından ısırılan bir çocuk, daha sonraki yaşantısında köpeklerden korkmuş ve köpeklerin olduğu yerlere gitmemeye çalışmıştır.
Burada çocuğun köpeğe ve köpeğin bulunduğu yerlere yönelik tepkisi, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
a- Kaçma ve kaçınma koşullanması
b- Genelleme ve ayırt etme
c- Geriye ket verme-İleriye ket vurma
d- İleriye doğru habercilik-Geriye doğru habercilik
e- Tepkisel koşullanma-Sönme

(Cevaplar--> D-B-A )

16. Premack ilkesine uygun şekilde istenen davranışın sıklığını arttırmayı amaçlayan annenin, ilke gereği aşağıdaki pekiştireçlerden hangisini daha sık kullanması gerekir ?

a- olumsuz pekiştireç
b- birincil pekiştireç
c- sembolik pekiştireç
d- etkinlik pekiştireç
e-  sosyal pekiştireç

17. Merkezi eğilim ölçüleri içerisinde en sağlıklı sonuçları veren istatistiksel işlem aşağıdakilerden hangisidir.

a- Dizi genişliği
b- Ortanca
c- Tepe değeri
d- Aritmetik Orta
e-  Çeyrek kayma

18. Avrupa Birliği destekli öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir ?

a- Programlı öğretim modeli
b- Hayat boyu öğretim modeli
c- Tam öğrenme modeli
d- Modüler öğretim modeli
e- Kuantum öğretim modeli

 

(Cevaplar--> D-D-B )

 

 

19. Sınıfta söz almaktan çekinen bir öğrencinin söz alma davranışını daha sık göstermesi için öğretmenin izleyeceği aşağıdaki yöntemlerden hangisinin en az etkili olması beklenir?

a-Öğrencinin söz alıp alamayacağını ona sık sık sormak
b-Öğrenci söz almak istediğinde ona söz vermek
c-Öğrenciyi kendini iyi hissettiği konularda konuşmaya güdülemek
d-Öğrencinin söz alarak yaptığı konuşmalar; pekiştirmek
e- Başlangıçta öğrencinin ilgisiz konularda da olsa konuşma eğilimini pe­kiştirmek

20. Son yıllarda uygulamalara bakıldığında, ev ödevlerinin en çok hangi amaçla kullanıldığı görülmektedir?
a-Öğrencinin evdeki zamanını boşa geçirmemesinin sağlanması
b-Öğretmenin bireysel başarıları değer­lendirmesinin kolaylaştırılması
c-Öğrencilerin yardımlaşma duygularının geliştirilmesi
d- Öğrenmelere aile bireylerinin katkıları­nın sağlanması
e-Okulda kazanılan bilgi, beceri ve davranışların pekiştirilmesi

21.Gizlilik düzeyi en yüksek olan öğrenci gelişim dosyasındaki bilgi hangisidir?

a-Derslerden aldığı notlar
b-Psikolojik ve yasal inceleme sonuçları
c-Derslerden aldığı notlar
d-İlgi, merak ve hobileri
e-Anne ve babasının eğitim durumu

 

(Cevaplar--> A-E-B )

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi okullarda ve derslerde kullanılan testlerin amaçları arasında yer almaz.

a- Öğrenme eksikliklerini belirlemek
b- Öğrenmelerin işlenmesini sağlamak
c- Dersin hedef davranışlarının tespitini yapmak.
d- Öğrencilerin süreç sonundaki öğrenme düzeylerini belirlemek.
e- Öğrencilerin ön bilgi ve girişteki düzeylerini yoklamak.

23. Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme türü değildir?

a- Programın sağlamlığını denemek
b- Öğretim yönteminin etkililiğine bakmak
c- Öğrencinin başarısını izlemek
d- öğrenenlerdeki eksiklikleri saptamak
e- Ölçme aracının güvenirliğini

24. Tek bir sınavda çok uzun süreli öğrenme için nasıl bir öğrenme stratejisi izlenmelidir?

a- Toplu öğrenme
b- Aralıklı öğrenme
c- Sıkışık öğrenme
d- Motivasyon öğrenme
e- Kesintisiz öğrenme

 

(Cevaplar--> B-B-B )
25. Aşağıdakilerden hangisi hazır bulunuşluk kavramı ile ilgilidir?

a- Olgunlaşma-ön yaşantılar
b- Büyüme-psikomotor gelişim
c- Gelişim-büyüme
d- Büyüme-öğrenme
e- Büyüme-eğitim

26. Bilgiyi işlemem kuramında uyarıcı tepki-karşılaştırma işlemlerinin yapıldığı bellek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a- Duyusal kayıt
b- Kısa süreli bellek
c- Uzun süreli bellek
d- Yürütücü kontrol
e- Anlamsal bellek

27. Taklit yoluyla, model alarak ya da sosyal öğrenme olarak adlandırılanöğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Klasik şartlanma
b- Edimsel şartlanma
c- Gözlem yoluyla öğrenme
d- Bilişsel öğrenme
e- Gizil öğrenme

 

(Cevaplar--> A-A-C )

 

 

28. Ceza ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a- Davranışı bastırır.
b- Davranış değişikliğine neden olur.
c- Davranışı zayıflatır.
d- Olumsuz zayıflar
e- Öğrencinin motivasyonunu azaltır.

29. Öğretmen öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olmak için aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yapmamalıdır?

a- Önemli yerleri vurgulamalı, tahtaya yazmalı
b- Öğrenme eksikliklerinin telafisini sonraya bırakmalı
c- Dersin amacını söylemeli
d- Dersin sonunda özetleme yapmalıdır.
e- Dersin gerçek hayatta nerede kullanılacağını

30. Öğretmenin anlattıklarını, kendi sözcükleri ile düşünce ve görüşlerini katarak not eden bir öğrenci hangi stratejiyi kullanmaktadır?

a- Tekrar
b- Anlamlandırma
c- Örgütleme
d- Not alma
e- Özetleme

 

(Cevaplar--> B-D-B )

 

31. Öğrencileri öğrendikleri kavramların kalıcılığını artırmaları için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

a) Öğrencilere soyut örnekler verilmelidir.
b) Kavramları geniş olarak betimlemelidir.
c) Öğrencilere somut örnekler verilmelidir.
d) Kavramları sezmeleri sağlanmalıdır.
e) Kavramların anlamları söylenmelidir.

32. Aşağıdakilerden hangisi ayırt etmeyi öğrenmeye örnek olamaz.

a) koyunların kendi ağıllarına gitmeleri
b) Bir grup kadın içinde çocuğun annesini tanıması
c) Herkesin sabahleyin evden çıkması
d) Herkesin parkta arabasını tanıması
e) Aynı tür köpek içerisinde sahibinin kendi köpeğini tanıması

33. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmede öğrencilere önerilen tavsiyelerden birisi değildir?

a) Bir amaca yönelme
b) Hedefle ilgili pekiştireçleri sınırlama
c) Basit ve açık hedef belirleme
d) Hedefi tanımlama
e) Problemi bütün olarak düşünme

 

(Cevaplar--> C-C-B )

 

34. Aşağıdakilerden hangisi gelişim ve öğrenme psikolojisinin inceleme alanına girmez?

a) İnsanın gelişim özellikleri
b) Öğrenme ilkeleri
c) Öğrencilerin ruhsal problemleri
d) Öğrenme sürecindeki davranışlar
e) Dikkat eksikliği

35. Bir öğretmen kalabalık sınıflarda öğretim yapmakta ve öğrenme güçlüğü olan çocuklarla özel olarak ilgilenmektedir. Burada öğretmen aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini göz önünde bulundurmaktadır?

a) Gelişim ilk yıllar önemlidir
b) Gelişim devamlıdır
c) Gelişim alanları birbiri ile ilişkilidir.
d) Gelişim diğer alanlardan bağımsızdır.
e) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

36. Öğrenilecek bilgilerin kendi içerisinde tutarlı olması bir anlam ihtiva etmesi, kendi içerisinde bir bütünlük arz etmesi aşağıdaki hangi öğrenme kuramı ile açıklanır?

a) Klasik şartlanma
b) Operant şartlanma
c) Sosyal öğrenme
d) Gizil öğrenme
e) Anlamlı öğrenme

 

(Cevaplar--> C-E-E )

 

37. Bireylerin yaşamlarında gelişim açısından önemli zaman dilimine ne denir?

a) Kritik dönem
b) Evre
c) Zaman
d) Dönem
e) Süreç

38. Normal insanların hafifi, duygusal problemleriyle uğraşan uygulamalı psikoloji aşağıdakilerden hangisidir?

a) Deneysel psikoloji
b) Klinik psikoloji
c) Danışmanlık psikolojisi
d) Sosyal psikoloji
e) Rehberlik

39. Ergenlerin kendi kendilerine karşı tutumları nasıldır?

a) Kendilerini sürekli olarak eleştirirler
b) Kendilerini beğenme duyguları artar
c) Kendileri ile ilgilenmezler
d) Kendilerini göstermeye çalışırlar
e) Sürekli ilgi beklerler

 

(Cevaplar--> A-C-D )

 

40. aşağıdakilerden hangisi ilk çocukluk yıllarındaki en hızlı gerçekleşen gelişim ihtiyaçlarından birisidir?

a) Bedensel
b) Zihinsel
c) Cinsel
d) Duyuşsal
e) Ahlaki

41. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme olarak kabul edilmez?

a) Yalan söyleme
b) Kopya çekme
c) Yürüme
d) Sarhoşluk
e) Sevgi

42. Derde renkli ve hareketli resimler kullanmak en fazla hangi tip öğrenciye fayda sağlar?

a) Dışa yönelik
b) İçine kapanık
c) Dağınık
d) Ezbere yönelik
e) İlgi ve isteksiz

 

(Cevaplar--> A-D-E )

 

43.Futbol oynamaya yeni başlayan bireyin daha önce sıkça oynadığı basketbol oyun kuralları bilgisinden dolayı, yeni öğrenmekte olduğu futbol kurallarını sürekli karıştırması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a) İleriye ket vurma
b) Geriye ket vurma
c) Olumsuz pekiştirme
d) Nötr öğrenme
e) Algıda tamamlama
44. Öğrencilerde yaratıcı düşünce geliştirmek isteyen bir öğretmen, öğretme-öğrenme süreçlerinde aşağıdaki eğitsel etkinliklerden hangisini daha az kullanmalıdır.
a) Beyin fırtınası öğretim tekniğine yer vermelidir.
b) Öğrencilere iki boyutlu görsel kavram haritalarıyla sunuşlar yapmalıdır.
c) Öğrencilere sentez basamağında sorular yöneltmelidir.
d) Altı şapkalı düşünme tekniğine dayalı tartışmalar sağlamalıdır.
e) Öğrencilere bağımsız rol oynama yöntemi uygulamalıdır.

 

45.Eksiklerin ya da istenen öğrenmelerin belirlenebilmesi giderilmesi için gelişim izleme testlerinin önemli olduğu, bu testlerde belirlenen eksik öğrenmeler için ünite başına dönülerek öğretimin farklı ek çalışmalarla yapıldığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapılandırmacı öğrenme
b) Tam öğrenme
c) Buluş yoluyla öğretim
d) Sunuş yoluyla öğretim
e) Araştırma – inceleme yoluyla öğretim

(Cevaplar--> A-B-B  )

46. Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu sorulara doğru cevap veren her öğrenciye bir artı vermektedir.” Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Ölçüt
B-) Değerlendirme
C-) Soru-Cevap
D-) Ölçme
E-) Barem

47.”Nesnelere verilen sayıların anlamların ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları belirler.’’
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A-) Değer
B-) Değerlendirme
C-) Oransız Ölçek
D-) Ölçme
E-) Ölçek

48-Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin eğitim sürecindeki temel işlevi anlamında aşağıdaki kavramlardan hangisi en doğru ifadedir?

A-) Başarısız öğrencileri belirlemek
B-) İstenmeyen davranışları belirlemek
C-) Öğrenci başarı düzeyini yükseltmek
D-) Davranışların kazanılma düzeyini belirlemek
E-) Başarılı öğrencileri belirlemek

(Cevaplar--> D-E-D )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.