İş Güvenliğinde Yeni Dönem Başlıyor

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı Meclis Sağlık Alt Komisyonu’nda önergelerle değişti. Yapılan düzenlemeyle sanat ve kültür eserlerinde 15 yaşından küçük olan çalışanlar, günde 5 saatten fazla olmamak koşuluyla haftalık 30 saatten fazla çalıştırılamayacak. Yine değişiklikle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ya da hekimi sözleşmesi imzalamayan tehlikeli işyerlerine yönelik af süresi 6 ay daha uzatıldı. Şubat’ta çıkarılması beklenen tasarıyla getirilen yenilikler şöyle:

-İşçinin iş güvenliği kurallarına uymaması durumunda işten çıkarılmasına ilişkin madde de değişiklik yapılarak 3 kez uyarı şartı getirildi.

-Sanayiden sayılmayan işlerde (hizmet sektöründe) gece olarak tanımlanan süre içinde 7.5 saatten fazla çalışma imkanı getirilecek.

-İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ya da hekimi sözleşmesi imzalamayan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine yönelik af süresi 6 aya kadar uzatıldı.

-Ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş yerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işverene iki yıl süreyle getirilen kamu ihalelerine katılma yasağı ‘iki yıla kadar’ şeklinde değiştirildi.

-Çok tehlikeli işyerlerinde, ölümlü iş kazası yapmayan işverenlere, işsizlik sigortası işveren payının yüzde 1 olarak uygulanması, ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan kaza olması halinde ise yüzde 3 olarak alınması hükmü vardı. Verilen önergeyle bu kaldırılarak, yüzde 3 prim uygulanması düzenlemesinden vazgeçildi.

-Uzaktan çalışma, “İşçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edinimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” şeklinde olacak..

-İş durdurma cezası alan işyerlerine para cezası verilmeyecek

-Kadroya alınan sözleşmeli iş ve meslek danışmanlarının maaşları İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecek

-Sözleşmesi feshedilen kısmi süreli çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, fesih sonrası tazminata hak kazanırsa, bir yıllık sözleşme ücreti tazminat olarak verilecek.

-Çalışma Bakanlığı bünyesindeki denetim elemanlarının işyerlerinde yaptığı denetimlere katılan mühendis, kimyager, biyolog ve tabipler harcırah vb. mali haklardan yararlanabilecekler. Kanunda boşluk olduğu için bu kişiler denetimlere gittiğinde harcırah alamıyordu.

DİZİDEKİ ÇOCUKLARA 5 SAAT ÇALIŞMA

-Önergeyle, tasarıda bulunan “şantiye şefi” tanımı kaldırıldı.

-Şantiye şeflerinin iş güvenliğinden sorumlu olma zorunluluğu kaldırıldı.

-Mesleki yeterlilik mevzuatı tamamlanan işlerde, bu mevzuata uygun yeterlilik belgesi çalıştırma zorunluluğuna uyum süresi 8 aydan 12 aya çıkarıldı.

-Sanat ve kültür eserlerinde 15 yaşından küçük olan çalışanlar, günde 5 saatten fazla olmamak koşuluyla haftalık 30 saatten fazla çalıştırılamayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.