İSG Sınavı [Güncel] Yeni Sorular-4

güncel iş sağlıığı ve güvenliği soruları

İsg hap bilgiler ve sorulara devam ediyoruz. Amacımız dediğimiz gibi 27 Aralık 2014 Sınavına sizleri iyi şekilde hazırlamak olacaktır. Sorular özenle hazırlanmış ve kalitelidir. Konuları çalıştıktan sonra bu soruları çözmenizi tavsiye ediyoruz. Hepinize şimdiden başarılar.

1. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri içerisinde yer almaz?

A) Çalışanlara iş güvenliği eğitimleri verilmelidir.

B) Kaynakta kontrol yerine kişisel koruyucu donanım kullanılmasına öncelik verilmelidir.

C) Koruyucu yaklaşımlar öncelikli olmalıdır.

D) Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda çalışanların katılımı sağlanmalıdır.

 

2. Aşağıdakilerden çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri içerisinde  değildir.

A)Çalışanların çalışma kapasitelerini arttırılması

B)İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi

C)İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü

D)Aralıklı kontrol muayenesi

 

3. “Sağlık, Sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil,bedenen,ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” Tanımlaması hangi kuruluşa aittir?

A) ILO

B) EU OSHA

C) WHO

D) İSGGM

 

4. Kurşun zehirlenmesini ilk tanımlayan kimdir?

A) Bernardino Ramazzini (1633-1714);

B) Hipokrat (M.Ö. 460-370)

C) Hammurabi (M.Ö. 2000)

D) Aristo (M.Ö. 384- 322)

 

5. Çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar kim tarafından tanımlamıştır ?

A) Paracelsus (1493-1541)

B) Hipokrat (M.Ö. 460-370)

C) Platon (Eflatun) – M.Ö. 428-348

D) Romalı Pliny – M.S. 23-79

 

6. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ilk yasal düzenleme hangi ülke tarafından gerçekleştirilmiştir.

A) Amerika

B) İngiltere

C) Fransa

D) Türkiye

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde uygulanan, Tanzimat ve Meşrutiyet öncesi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılanmadır?

A) Lonca  (Orta Sandığı – Teavün Sandığı)

B) Dilaver Paşa Nizamnamesi (Havza-i FahmiyeTeamülnamesi)

C) Maadin Nizamnamesi

D)  Osmanlı Amele Yardımlaşma Cemiyeti

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi ne ait ilk kanundur ?

A) Umumi Hıfzıssıha Kanunu

B) Borçlar Kanunu

C) Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun

D) 3008 Sayılı İş Kanunu

 

9. Dünyada ,İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu ilk bilimsel esaslara dayanarak inceleyen ülke hangisidir?

A) Fransa

B) Amerika Birleşik Devletleri

C) Almanya

D) İngiltere

 

10. Yükümlülük süresi nedir?

A) Kullanılan bir kimyasalın zararlı etkilerinin ortaya çıkması neticesinde sonuçlarının, bakanlığa bildirilmesi için belirlenen en uzun süredir.
B) İşverenin, iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltılmasını sağlamak üzere İSG yönetim sistemi kurup, bakanlığın ilgili birimlerine haber verme süresidir.
C) Sigortalının meslek hastalıkları için devletin sağladığı bazı haklardan yararlanmak üzere, Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul edilebilir en uzun süredir.
D) Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için yasaların işverene tanımladığı en uzun süredir.

 

CEVAPLAR


 

1-B  2-A  3-C 4-B 5-C  6-B  7-A 8-C  9-D 10-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.