İSG Sınavı [Güncel] Yeni Sorular-5

güncel iş sağlıığı ve güvenliği soruları

İsg hap bilgiler ve İSG Hazırlık Sorularına devam ediyoruz. Amacımız dediğimiz gibi 27 Aralık 2014 Sınavına sizleri iyi şekilde hazırlamak olacaktır. Sorular özenle hazırlanmış ve kalitelidir. Konuları çalıştıktan sonra bu soruları çözmenizi tavsiye ediyoruz. Hepinize şimdiden başarılar.

1- İş kazaları ve meslek hastalıkları açısından maddi tazminat sorumluluğu aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Dağlık Sigortası Kanunu
b) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
c) 4857 sayılı İş Kanunu
d) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

2-Türkiye ILO’ya kaç yılında girmiştir?

a)1932
b)1942
c)1952
d)1962

3-Aşağıdaki gruplardan hangisi etik kodları arasında yer alır?

a) Hayat koşulları-saygı
b) Bilgilendirme-güvenilirlik
c) Amaç-güven
d) Teknoloji-itibar

4-Gürültü maruziyetinin önlenmesinde aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında alınması gereken önlemdir?

a) Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak
b) Kulak koruyucu kullanmak
c) Çalışanı kapalı bölme içine almak
d) Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı artırmak

5- Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun sınıflandırmasında yer almaz?

a)Reaktif maddeler
b)Zehirli maddeler
c)Kanserojen olan maddeler
d)Enfeksiyona neden olanlar maddeler

6- Aşağıda belirtilen işlerden hangisini yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür?

a)Uzun süre kollarınızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak
b)Belden eğilerek bobin veya malzeme almak
c)Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak
d)Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak

7- Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?

a)Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi
b)Elektriksel artırma yöntemi
c)Koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi
d)Yerel eş potansiyel ile koruma yöntemi

8- İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a)Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı
b)Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı
c)En az iki işaretçiden işaret almalı
d)Yüklü olarak hareket ettirilmemeli

9- Taşlama tezgahında emniyetli çalışma için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

a)İş gözlüğü giymek
b)Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafeyi 15 cm’ye ayarlamak
c)Elleri yeterince uzakta tutmak
d)Gerekli kuvveti uygulayacak şekilde durmak

10- Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bocurgatlar veya vinçler fren tertibatlı olmalı ve motorla işletilmelidir?

a)5m
b)10m
c)20m
d)25m

11- Yıkım işlerinde yıkılacak kısmın etrafında, en az ne kadar güvenlik alanı bırakılacaktır?

a)Yapı yüksekliğine eşit
b)5 m
c)10 m
d)Yapı yüksekliğinin iki katına eşit

12- Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a)Hava (Oksijen)
b)Zincirleme reaksiyon
c)Yanıcı madde
d)Isı (Kıvılcım)

13- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre; işveren aşağıdaki hangi durumda işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmakla yükümlüdür?

a)Elliden fazla çalışanı olması durumunda
b)İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda
c)İşyerinde sanayiden sayılan faaliyetlerin yapılması durumunda
d)İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması durumunda

14- Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur?

a)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
b)Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi
c)Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
d)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi

15- Yaptığı etkiye göre karbondioksit gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

a) Tahriş ediciler
b) Basit boğucular
c) Kimyasal boğucular
d) Sistemik zehirler

16-İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır?

a)P2
b)P3
c)FFP1
d)FFP3

17- İş yerinde kullanılan motorlu araçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Geri gelirken ışık ve ses sinyali verecek.
b)Operatörün önünü görmediği durumlarda otomatik olarak çalışan ışık ve ses sinyali olacak.
c)Çalıştırma sistemleri, durdurma sistemlerine göre öncelikli olacaktır.
d)Tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olacak.

18- Aşağıdaki testlerden hangisi basınçlı kaplara uygulanmaz?

a)Hidrolik testi
b)Rezonans testi
c)Radyografi testi
d)Ultrasonik test

19- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre yapılmış olan risk değerlendirmesi, çok tehlikeli iş yerlerinde , en geç kaç yılda bir yenilenir?

a)1yıl
b)2yıl
c)4yıl
d)6yıl

20- Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psiko-sosyal risk etmenlerinden değildir?

a)Çalışma ortamı
b)Yaş
c)Çalışma süresi
d)Ücret

 

CEVAPLAR


 

1-D  2-A  3-B 4-A 5-D  6-D  7-A 8-C  9-B 10-D 11-D   12-B  13-B   14-A   15-B   16-B   17-C   18-B  19-B   20-B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.