İSG Sınavı [Güncel] Yeni Sorular-6

güncel iş sağlıığı ve güvenliği soruları

İsg hap bilgiler ve İSG Hazırlık Sorularına devam ediyoruz. Amacımız dediğimiz gibi İş Sağlığı ve  Güvenliği Sınavına sizleri iyi şekilde hazırlamak olacaktır. Sorular özenle hazırlanmış ve kalitelidir. Konuları çalıştıktan sonra bu soruları çözmenizi tavsiye ediyoruz. Hepinize şimdiden başarılar.

1- Ağır ve tehlikeli işlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ağır ve tehlikeli işlerde, 16 yaşını doldurmamış kişilerin çalıştırılması yasaktır
b) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak kişilerin mutlaka çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almış olmaları gerekir.
c) Ağır ve tehlikeli işlerde, kadınların çalıştırılması yasaktır.
d) 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş gençler, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde çalışabilecekleri belirtilen türden ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilirler.

2- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği madde 10 uyarınca, ekli çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye _________________yetkilidir
a) Bölge Çalışma Müdürlüğü
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
c) Sosyal Güvenlik Kurumu
d) Bakanlar Kurulu

3- Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim aldığını ortaya koyan bir belge değildir?

a) İşçinin eski, işvereni tarafından verilen ve daha önce ağır ve tehlikeli bir işte çalıştığı gösteren çalışma belgesi
b) Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık belgesi
c) Uluslararası bir kuruluştan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belge
d) işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler

4- Ağır ve tehlikeli bir işin devamı süresince de bu işte çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için, en az ______ bir, diğerleri için de en az _____ bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur.
a) yılda – 6 ayda
b) 6 ayda -yılda
c) yılda – 2 yılda
d) 3 ayda – yılda

5- Aşağıdakilerden hangisi onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği ağır ve tehlikeli işlerden değildir?
a) Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler.
b) Konfeksiyon ve triko imali işleri
c) Çimento üretim işleri
d) Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri

6- Ağır ve tehlikeli işlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kadın işçiler genç işçilerin çalıştırılmasına izin verilen tüm ağır ve tehlikeli işler çalıştırılabilirler
b) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedeki “su altı ve toprak altı işleri” karşısında “K” harf bulunmasa da maden mühendisi bir kadın işçi burada çalışabilir.
c) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçinin çalıştığı işle ilgili almış olması gereken mesleki eğitim İş Kanunu madde 77 ‘de düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimidir.
d) Ay hali günlerinde kadınlar, çalıştırılmaları mümkün olan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar.

7- Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, saklanması gereken belgelerden değildir?
a) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş Muayene Formu
b) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Periyodik Muayene Formu
c) İşçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örnekleri
d) İşçilerin muhtar onaylı ikametgah (yerleşim yeri) belgeleri

8- Ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçüklerin veya aynı Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırılması halinde idari para cezası kime uygulanır?
a) aynı zamanda hem işveren hem de işveren vekiline
b) sadece işveren vekiline, işverene uygulanması mümkün değildir.
c) sadece işverene, işveren vekiline uygulanması mümkün değildir.
d) işveren veya işveren vekiline.

9-Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir?
a) Yalıtım
b) Periyodik sağlık muayeneleri
c) Makine koruyucuları
d) Uyarı levhaları
10-Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir?
a) İklimlendirme
b) İşe giriş sağlık muayenesi
c) Periyodik sağlık muayeneleri
d) Kişisel koruyucu donanımlar

11-Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz?
a) Baş koruyucuları (Baret, bere vb.)
b) Kulak koruyucuları (kulaklık, kulak tıkacı)
c) Spor ekipmanları (eşofman,forma vb)
d) El ve kol koruyucuları (eldiven, kolluk vb)

12- Kulak koruyucusu kullanma zorunluluğu minimum hangi gürültü düzeyinden başlar?
a) 80 desibel ve altı
b) 85 desibel ve üstü
c) 60 desibel ve altı
d) 110 desibel ve üstü

13-Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi koruyucusu değildir?
a) Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
b) Hava beslemeli solunum cihazları
c) Dalgıç donanımı
d) Yüz siperleri

14-Aşağıdakilerden hangisi koruyucu giysi değildir?
a) Koruyucu iş elbisesi
b) Isıya dayanıklı giysi
c) Radyoaktif kirlilikten koruyucu giysi
d) Polis ve asker üniforma giysileri

15-Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının kullanıldığı işlerden değildir?
a) İskelelerde yapılan çalışmalar
b) Taşıma ve depolama işleri
c) Bina yıkım işleri
d) Çatı işleri

16-Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabıların kullanıldığı işler hangisidir?
a) Çatı işleri
b) Gemi yapım işleri
c) Demiryolu manevra işleri
d) Cıvatalama işleri

17-Aşağıdaki işlerden hangisinde yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmasına gerek yoktur?
a) İskelelerde çalışma
b) Prefabrik parçaların montajı
c) Direk ya da sütunlarda çalışma
d) Sıcak demircilik işlerinde

18-Güvenlik halatları aşağıdaki hangi işlerde gereksizdir?
a ) Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda
b) Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde yapılan çalışmalarda
c) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde yapılan çalışmalarda
d) Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışmalarda

 

CEVAPLAR


 

1-C  2-B  3-C 4-B 5-C  6-C  7-D 8-D 9-B 10-A 11-C 12-B 13-D 14- D 15-D 16-A 17-D 18-A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.