KPSS | Anayasa’da Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Konular

Merhaba arkadalar, KPSS’de anayasadan çıkabilecek önemli konuları sizlere düzenleyerek aktarmak istedik. Aşağıdaki maddeler her yerde bulamayacağınız şekilde olup çok önemli maddelerdir. Sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Kolay gelsin.

  • Anayasa hukukunda eşitlik kavramı;

Yatay (şekli ya da mutlak) eşitlik: Aynı durum ve statüde olan herkesin aynı kurallara tabi olmasını ifade eder.

Dikey (nisbi) eşitlik: Farklı durumlarda olanlara farklı kuralların uygulanmasını ifade eder.

  • 1982 Anayasası’nda, terör eylemlerinden mahkum olanların siyasi partilere üye olamayacağı hükmü yer almamaktadır. Bu hüküm 2820 sayılı siyasi partiler kanununda bulunmaktadır.

  • Memurların toplu sözleşme hakkı bulunup grev hakkı bulunmamaktadır.

  • Tutuklular ve taksirli suçlardan hüküm giyenler oy kullanabilir, diğer hükümlüler oy kullanamaz.
  • Bir kanun önerisi veya tasarısının TBMM genel kurulunda görüşülmesinde takip edilecek sıra:

               i)İlk olarak tasarı veya teklifin tümü üzerinde görüşme açılır.

              ii)Daha sonra soru-cevap işlemi yapılır.

           iii)Daha sonra tasarı ve teklifin maddelerine geçilmesi için oylama yapılır, oylamada kabul edilirse maddeler tek tek görüşülür. Burada değişiklik önergeleri ve Anayasaya aykırılık önergeleri verilebilir.

            iiii)Son olarak tasarı veya teklifin tümü oylanır. Kabul edilirse yasalaşması için Cumhurbaşkanı’na gönderilir. Kabul edilmezse Genel Kurulca reddedilmiş olur.

  • Milletvekillerinin sunamayacağı tek kanun Bütçe kanunudur.

 

  • Partisinin temelli kapatılmasına neden olan milletvekilinin milletvekilliği Anayasa Mahkemesi’nin kararını Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımladığı gün sona erer.

 

  • Kanun hükmünde kararnameyi Bakanlar kurulu çıkarır ancak KHK Anayasada yasama başlığı altında düzenlenmiştir.

 

  • Devlet denetleme kurulu Silahlı Kuvvetler ve Yargı organlarını denetleyemez.

 

  • Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının görevlerini kaybetmesi Danıştay’ın 8. Dava Dairesinin kararıyla olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.